COOKIES & PRIVACY

COOKIES

COOKIEVERKLARING DAGJESLUIS.BE

De website Dagjesluis.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt.  Ze bevatten nooit persoonlijke gegevens. Cookies vertellen u alleen wat u op de website doet, niet wie u bent. 

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats kunnen cookies vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst. Deze cookies worden functionele cookies genoemd.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze cookies worden analytische cookies genoemd.

Dagjesluis.be gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren.

Ten derde worden cookies voor sociale media gebruikt om integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Zo kunt u een pagina of product direct liken of delen op uw favoriete sociale media.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Ga hiervoor naar het menu “Instellingen” of “Opties” van je browser en duid in het tabblad “Privacy” de juiste instellingen aan voor het gebruik van cookies.

 

COOKIES -DE

Die Website Dagjesluis.be verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Computer gespeichert werden. Wenn Sie die Website besuchen, werden sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone platziert. Sie enthalten niemals personenbezogene Daten. Cookies verraten nur, was Sie auf der Website tun, nicht wer Sie sind. Die Website verwendet Cookies:

1) Für funktionale Zwecke: Durch das Setzen von Cookies kann sich unser System Ihre Einstellungen merken. 

2) Für analytische Zwecke: Durch das Setzen von Cookies können wir unsere Website verbessern. Cookies ermöglichen es uns, Statistiken zu erstellen und z.B. zu prüfen, welche Seiten korrekt gefunden werden. Anhand dieser Informationen können wir die Website benutzerfreundlicher gestalten. 

3) Für die Einbindung in soziale Medien: Durch das Setzen von Cookies können Facebook und Twitter erkennen, ob Sie bereits bei diesem sozialen Netzwerk angemeldet sind. Das macht es viel einfacher, eine Seite auf unserer Website zu teilen.

COOKIES -EN

The Dagjesluis.be website uses cookies. Cookies are small files that are stored on the computer. When you visit the website, these are placed on your computer, tablet or smartphone. They never contain personal data. Cookies only tell you what you do on the website, not who you are. The website uses cookies:

1) For functional purposes: by placing cookies, our system can remember your settings. 

2) For analytical purposes: by placing cookies, we can improve our website. Cookies allow us to collect statistics and, for example, examine which pages are found correctly. Based on this information, we can make the website more user-friendly. 

3) For social media integration: by placing cookies, Facebook and Twitter can recognize whether you are already logged into that social network. This makes it a lot easier to share a page on our website.

COOKIES -FR

Le site Dagjesluis.be utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur l’ordinateur. Lorsque vous visitez le site web, ils sont placés sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ils ne contiennent jamais de données personnelles. Les cookies vous disent seulement ce que vous faites sur le site web, pas qui vous êtes. Le site web utilise des cookies :

1) Pour des raisons fonctionnelles : en plaçant des cookies, notre système peut se souvenir de vos paramètres. 

2) A des fins d’analyse : en plaçant des cookies, nous pouvons améliorer notre site web. Les cookies nous permettent de collecter des statistiques et, par exemple, d’examiner quelles pages sont trouvées correctement. Sur la base de ces informations, nous pouvons rendre le site plus convivial. 

3) Pour l’intégration des médias sociaux : en plaçant des cookies, Facebook et Twitter peuvent reconnaître si vous êtes déjà connecté à ce réseau social. Il est ainsi beaucoup plus facile de partager une page de notre site web.